Kontakt

SLOVLAK Košeca, a.s
Továrenská 545
018 64, Košeca
Slovensko

IČO: 35816651
DIČ: 2020260044
IČ DPH: SKSK2020260044

Ing. Martin Červenák
výkonný riaditeľ
martin.cervenak@slovlak.sk

Obchodné zastúpenie

Západoslovenský kraj Miroslav Hricko*
mobil: +421 903 906 594
miroslav.hricko@slovlak.sk

Stredoslovenský kraj Daniel Rurák
mobil: +421 902 900 901
daniel.rurak@slovlak.sk

Východoslovenský kraj Daniel Vaňo
mobil: +421 903 771 819
daniel.vano@slovlak.sk

Obchodno-technický zástupca Ing. Ľubor Kavečanský
mobil: +421 903 770 234
lubor.kavecansky@slovlak.sk

Podniková predajňa

Podniková predajňa a doprava Mária Vychopenová
maria.vychopenova@slovlak.sk
+421 903 415 663
+421 918 396 998
+421 042 44 55 191

Obchodné oddelenie

Manažér predaja Bc. Martina Tomková
mobil: +421 905 570 763
martina.tomkova@slovlak.sk objednavky@slovlak.sk

Manažér nákupu surovín a obalov Patrícia Kolesányiová
mobil: +421 908 146 393
patricia.kolesanyiova@slovlak.sk

Manažér Marketingu Ing. Katarína Miklošová
mobil: +421 903 417 873
marketing@slovlak.sk

Expedícia Zuzana Chromiaková
zuzana.chromiakova@slovlak.sk

Výroba

Vedúci oddelenia výroby Ing. Janka Sopková
janka.sopkova@slovlak.sk

Vývoj

Vedúci oddelenia vývoja a technickej kontroly Ing. Adriana Belavá
adriana.belava@slovlak.sk

Pracovník oddelenia vývoja a technickej kontroly Ing. Katarína Kubišová
katarina.kubisova@slovlak.sk