backSpäť

Čo s nespotrebovanou farbou a obalmi?

Jednou z otázok spojených s maľovaním je, akým spôsobom by ste mali naložiť so zvyškami farieb. Pripravili sme preto pre vás praktický článok na túto tému.


Kam patria zvyšky maliarskej farby?


Aj v prípade, že sme predpokladané množstvo farby potrebnej pre maľovanie vypočítali čo najpresnejšie, málokedy sa stretneme so situáciou, že sa nám z použitých farieb nič nezvýši. Čo teda s nespotrebovaným materiálom, ktorý už v budúcnosti nebudeme potrebovať a nemáme ho ako využiť? V prvom rade vám odporúčame naložiť s nepoužitými maliarskymi potrebami podľa možnosti čo najekologickejšie teda s ohľadom na životné prostredie.

Tento faktor sa oplatí zvážiť už v momente kúpy farby, kedy je najvhodnejšie siahnuť po vodou riediteľných farbách. Príkladom tohto druhu farieb sú univerzálne farby Slovakryl vyrábané spoločnosťou Slovlak pre použitie na drevený, kovový aj betónový povrch. Napriek tomu by ste však ani nespotrebované vodou riediteľné farby rozhodne nemali len tak vylievať do záchodu, sprchy alebo do vane keďže v kanalizácii nemajú svoje miesto a okrem toho by vám mohli upchať vaše domáce potrubie. Ešte horším nápadom by bolo farbu vyliať do rieky, keďže týmto spôsobom by ste sa dopustili kontaminácie vodných tokov a pôdy. V prípade, že ste sa rozhodli maľovať so syntetickými farbami, to, čo vám z nich zvýši by malo byť odovzdané na dvore pre zber nebezpečného odpadu.
 

Ako naložiť s obalmi od farieb


Čo sa týka obalov, v ktorých ste farby na maľovanie vašej domácnosti zakúpili, je potrebné rozlíšiť, z akého materiálu sú dané obaly vyrobené. V praxi sa pritom štandardne stretávame s dvomi typmi obalov. Tým prvým sú plechovky, ktoré by ste mali zaniesť do zberu nebezpečného odpadu. Druhý typ predstavujú vedrá z plastu, ktoré možno nechať v smetných košoch respektíve kontajneroch špeciálne určených na plasty a týmto spôsobom je umožnená ich recyklácia. Predtým by ste si však mali dať záležať na tom, aby boli vedrá čisté a nenachádzala sa v nich nespotrebovaná farba.
Pri riešení osudu obalov od farieb môžete samozrejme zapojiť aj vašu predstavivosť a po dostatočnom vyčistení ich využiť pre nejakú praktickú funkciu vo vašej domácnosti. Dajú sa tiež polepiť farebným papierom alebo pomaľovať, aby vám poslúžili ako nevšedná  a vlastnoručne vyrobená dekorácia, na ktorej možno popustiť uzdu vašej vlastnej fantázii alebo prenechať túto úlohu vašim deťom.