DREVOSAN - ochranný prostriedok na drevo

Drevosan

Kvapalný ochranný prípravok proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam.

Použitie:

  • na ochranu drevených konštrukcií, krovov, podláh, stropov, obkladov, okien, nábytku a pod.
  • proti ich znehodnoteniu drevokazným hmyzom, drevokaznými a drevosfarbujúcimi hubami a plesňami
  • vhodný ako insekticídne a fungicídne napúšťadlo pod vrchné náterové systémy nanášané vodou riediteľnými alebo syntetickými náterovými látkami

Aplikácia:

Všetky podklady musia byť zbavené nečistôt, zvyškov kôry, lyka a starých náterov tak, aby nič nebránilo dokonalému zmáčaniu povrchu a vniknutiu prípravku do povrchových vrstiev dreva. Prípravok môže sedimentovať. Pred použitím obsah obalu dokonale premiešať. Po zaschnutí nevytvára na povrchu dreva žiadny film.
 
• Likvidačný a preventívny účinok (napadnuté drevo): 1 - 2 nátery v neriedenom stave.
• Dlhodobý ochranný účinok (nenapadnuté drevo): 1 - 2 nátery riedené v pomere 1 dielDREVOSAN : 1 diel vody.
• Dočasný ochranný účinok (nenapadnuté drevo na ďalšie spracovanie): 1 náter riedený v pomere 1 diel DREVOSAN : 2 diely vody. 
• Pri aplikácii máčaním – riedenie v pomere 1 diel DREVOSAN : 4 diely vody, doba máčania 24 hodín. 
 
Výdatnosť: 8 - 12 m2 / l v závislosti na druhu, hustote a opracovaní dreva
Riedenie: Vodou
Skladovanie: v pôvodných uzavretých obaloch pri teplote +5 až +30 °C. Chráňte pred mrazom!
Balenie: 1 l,  5 l a 10 l
Spôsob aplikácie:                                         

Na stiahnutie:

  1. DREVOSAN - Informačný list
  2. DREVOSAN - Karta bezpečnostných údajov CLP
  3. DREVOSAN - Technický list
  4. DREVOSAN - Vyhlásenie zhody