Penetračná farba PENAKRYL

Penakryl

Univerzálny bezfarebný penetračný náter na omietky, ktorý spevňuje a zjednocuje savosť vrchného náteru.

Použitie

  • na penetráciu pod disperzné interiérové a exteriérové náterové látky, akrylátové tmely, lepidlá, tenkovrstvové minerálne a akrylátové omietky
  • na napúšťanie nových aj starých pevných nasiakavých podkladov
  • vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie

Aplikácia:

Pred penetráciou je potrebné odstrániť prach, nesúdržné časti podkladu a odlupujúce sa staré nátery. V prípade, že povrch je špinavý alebo mastný – umyť mydlovou vodou. Podklad musí byť suchý a čistý, nové vápenné omietky vyzreté min. 4 týždne.  Aplikuje sa pri teplote + 5 až + 25 oC.
Staré povrchy: penetračný náter sa aplikuje v neriedenom stave v jednej vrstve. Po   zaschnutí je podklad pripravený pre aplikáciu interiérovej farby, omietky alebo fasádnej farby. 
Nové a pevné povrchy: podľa nasiakavosti povrchu riediť s vodou v pomere 1 : 1  až 1 : 2. 
 
Výdatnosť: 10– 25 m2/ l podľa savosti materiálu
Zasychanie: 4 - 12 hodín (závisí od teploty a relatívnej vlhkosti)
Riedenie: vodou
Skladovanie: V suchom prostredí pri teplote +5 až + 25°C. Chrániť pred mrazom!
Balenie: 1 l, 5 l a 10 l
Spôsob aplikácie:

 

Na stiahnutie:

  1. PEN-AKRYL - Informačný list
  2. PEN-AKRYL - Karta bezpečnostných údajov CLP
  3. PEN-AKRYL - Technický list