Korozal Radiátor

Použitie:

  • Ako špeciálny vrchný lesklý náter kovových predmetov v interiéri aj exteriéri, najmä radiátorov, vykurovacích telies a teplovodného potrubia.
  • Vyznačuje sa výbornou odolnosťou voči atmosferickým vplyvom a rýchlym zasychaním.
  • Odoláva žltnutiu a teplotám do 80°C.
 

Použitie:

Všetky podklady musia byť pevné, suché, zbavené hrdze, mastnoty, prachu, iných nečistôt a vopred ošetrené základnou farbou (napr. Korozal S 2000). Radiátory musia byť pred aplikáciou vychladnuté. Pred použitím dôkladne premiešať. Nanáša sa zvyčajne v 1 až 2 vrstvách v závislosti od nerovnosti a poškodenia podkladu. Druhú vrstvu je možné aplikovať najskôr po 24 hodinách. Teplota podkladu a okolia nesmie pri aplikácii klesnúť pod + 5°C. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie. Vykurovanie je možné po 24 hodinách od aplikácie. Pracovné pomôcky a náradie sa odporúča očistiť riedidlom S6006, S6001.
 
Výdatnosť: 11 - 13 m2/kg pri hrúbke suchého náteru 40 µm.
Zasychanie: 24 hod.
Riedenie: S6001, S6006.
Balenie: 0,75 kg; 3 kg.
Skladovanie: Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch v suchom prostredí pri teplote 5 až 30°C.
Spôsob aplikácie:
 

Na stiahnutie:

  1. KOROZAL radiátor - Informačný list
  2. KOROZAL radiátor - Karta bezpečnostných údajov
  3. KOROZAL radiátor - Technický list