Farba na bazény HYDROBAN EKO

 

Hydroban EKO

Syntetická náterová hmota na bazény.

Použitie:

  • na nátery betónových plôch vodných nádrží, plaveckých bazénov či záhradných jazierok,
  • vhodný aj ako vrchný náter na ochranu dreva a kovových konštrukcií  vystavených trvalému pôsobeniu vodných pár,
  • neodoláva organickým rozpúšťadlám. 

Aplikácia:

Pred aplikáciou obsah obalu dobre premiešať, v prípade  potreby precediť a zriediť na vhodnú konzistenciu. V prípade náterov veľkých plôch odporúčame zliať obsahy všetkých obalov použitého prípravku kvôli zjednoteniu farebného odtieňa.  Nanáša sa pri teplote +10 až +25 °C. Všetky podklady musia byť pevné, suché, odmastené  a zbavené nečistôt.  Savé  podklady  ako je betón alebo omietka najskôr natrieť penetračným náterom pripraveným zmiešaním s riedidlom S 6005 v pomere 1:1. Po dokonalom zaschnutí  je možné naniesť nezriedený prípravok v 1-2 vrstvách. Kovové konštrukcie pred nanesením ošetriť vhodným antikoróznym náterom. Náter je možné vystaviť pôsobeniu vody najskôr po 7 dňoch zasychania.
 
Výdatnosť: 4 – 8 m2/ kg na jednu vrstvu
Zasychanie: 12 až 24 hodín
Riedenie: S 6005
Skladovanie: v pôvodných uzavretých obaloch pri teplote +5 až +25 °C 
Balenie: 4 kg a 10 kg
Spôsob aplikácie:

 

Na stiahnutie:

  1. HYDROBAN EKO - Certifikát
  2. HYDROBAN EKO - Informačný list
  3. HYDROBAN EKO - Karta bezpečnostných údajov CLP
  4. HYDROBAN EKO - Technický list
  5. HYDROBAN EKO - Vyhlásenie o parametroch
  6. HYDROBAN EKO - CE značka Hydroban EKO