Späť

Farba na bazény HYDROBAN EKO

Syntetická náterová hmota na bazény, vodné nádrže alebo záhradné jazierka.

Interiér

Interiér

Exteriér

Exteriér

Paleta farieb

Použitie

  •  
    Na nátery betónových plôch vodných nádrží, plaveckých bazénov či záhradných jazierok.
  •  
    Vhodný aj ako vrchný náter na ochranu dreva a kovových konštrukcií  vystavených trvalému pôsobeniu vodných pár.
  •  
    Neodoláva organickým rozpúšťadlám.

Aplikácia

Pred aplikáciou obsah obalu dobre premiešať, v prípade  potreby precediť a zriediť na vhodnú konzistenciu. V prípade náterov veľkých plôch odporúčame zliať obsahy všetkých obalov použitého prípravku kvôli zjednoteniu farebného odtieňa.  Nanáša sa pri teplote +10 až +25 °C. Všetky podklady musia byť pevné, suché, odmastené  a zbavené nečistôt.  Savé  podklady  ako je betón alebo omietka najskôr natrieť penetračným náterom pripraveným zmiešaním s riedidlom S 6005 v pomere 1:1. Po dokonalom zaschnutí  je možné naniesť nezriedený prípravok v 1-2 vrstvách. Kovové konštrukcie pred nanesením ošetriť vhodným antikoróznym náterom. Náter je možné vystaviť pôsobeniu vody najskôr po 7 dňoch zasychania.
 
Výdatnosť 4 – 8 m2/ kg na jednu vrstvu
Zasychanie: 12 až 24 hodín
Riedenie: S 6005
Balenie: 4 kg a 10 kg
Skladovanie: v pôvodných uzavretých obaloch pri teplote +5 až +25 °C