Späť

Fasádna Farba FINIT

Natónovaná disperzná fasádna, umývateľná farba s jemným zrnom. Vyznačuje sa veľmi dobrou krycou schopnosťou, vysokou oteruvzdornosťou a paropriepustnosťou.

Exteriér

Exteriér

Oderuvzdorná

Oderuvzdorná

Paropriepustná

Paropriepustná

Paleta farieb

Použitie

  •  
    Vhodná na nátery omietok, brizolitu, betónu, drevotrieskových dosiek a ľahčených stavebných hmôt.
  •  
    Je možné ju použiť aj ako konečnú povrchovú úpravu zatepľovacích systémov.

Aplikácia

Pred prvou aplikáciu je potrebné suchý a pevný podklad napustiť penetračným náterom PEN-AKRYL podľa návodu, alebo vodou zriedenou farbou FINIT v pomere 1:1. Po dokonalom zaschnutí naniesť 2x, v prípade potreby 3x náter v intervale 6 – 12 hodín. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť môžu spomaliť zasychanie. Teplota podkladu a aplikácie nesmie klesnúť pod +10°C a nesmie byť vyššia ako +25°C. Nanesený náter chrániť pred dažďom, hmlou, mrazom a silným vetrom až do vyschnutia. Zriedenú farbu je potrebné počas aplikácie občas premiešať. Neriediť farbu viac ako je doporučené, pretože sa stráca krycia schopnosť náteru. Pracovné pomôcky a náradie po aplikácií odporúčame čo najskôr umyť vodou.
 
Výdatnosť Výdatnosť: 4 - 6 m2 / kg
Zasychanie: 6 - 12 hodín
Riedenie: vodou
Odporúčané riedenie: 1 náter– 15 – 20% vody, 2 náter- 5 - 10% vody
Balenie: 4 kg a 12 kg
Skladovanie: V pôvodných uzavretých obaloch pri teplote +5 až +30 °C. Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením