Obchodné oddelenie

Vedúci obchodného oddelenia

Ing. Marián Stareček
tel.: +421 42 44 55 158
mobil: +421 903 550 268
marian.starecek@slovlak.sk

Objednávky

Bc. Martina Tomková
tel.: +421 42 44 55 151 (154)
mobil: 0905 570 763
fax: +421 42 44 68 234
martina.tomkova@slovlak.sk
objednavky@slovlak.sk

Marketing

Mgr. Andrea Rafajová
tel.: +421 42 44 55 154
mobil: 0903 417 873
marketing@slovlak.sk

Expedícia

Zuzana Chromiaková
tel.: +421 42 44 55 165
zuzana.chromiakova@slovlak.sk