História firmy

Podľa zachovaných dokumentov sa výstavba závodu v Košeci datuje do roku 1863. Barón Adolf Schenk sa tu rozhodol vybudovať fabriku na suchú destiláciu dreva, a využiť tak dobrú polohu pozemkov, ktoré sa nachádzali v blízkosti železnice, vodného zdroja
a lesov.

V roku 1909 sa začalo s výrobou zinkovej bieloby (ZnO). Bieloba sa balila do drevených sudov a debien vyrábaných priamo v závode. Vyrobená ZnO bola určená najmä na export, a to do krajín ako Turecko, Švédsko, Juhoslávia či India. Neskôr sa prešlo na spracovanie v rotačných peciach, čím sa znížili výrobné náklady a zvýšila produkcia ZnO.

Od roku 1958 do roku 1989 bol závod súčasťou národného podniku Barvy a laky Praha. Do tohto času sa datuje aj začiatok výroby náterových hmôt v Košeci. Po rozdelení republiky sa viackrát zmenil názov aj vlastnícka štruktúra spoločnosti.


SÚČASNOSŤ

Od 1. januára 2009 pokračuje výroba farieb v samostatnej spoločnosti Slovlak Košeca, a. s. Hlavným zameraním spoločnosti je výroba farieb, lakov a lazúr pre hobby segment, remeselníkov a menšie výrobné prevádzky.

Medzi najznámejšie produkty patria univerzálne disperzné farby Slovakryl a lazúry na povrchovú úpravu dreva Slovlux. Obľube sa opäť tešia farby na nátery betónových podláh a iných betónových plôch Hydroban a náterová hmota na betónové plochy vodných nádrží či na plavecké bazény Hydroban Eko.

Používaním kvalitných surovín a zavedením moderných výrobných postupov sa podarilo zvýšiť kvalitu tradičných farieb, ku ktorým v rámci rozšírenia sortimentu pribudli interiérové maliarske farby Premal, farba na ochranu kovov Renokov, alebo lak na kameň Granit.